Сертификати

Фирмите ни притежават всички необходими сертификати за извършване на дейността си, както и такива доказващи високото качество на предлаганите опаковки, решения и услуги.

    TEMA организация ЕКО  Българско Търговско Промишлена Палата