Плик С5 по дългата страна

Плик С5 по дългата страна, СЗЛ, опаковка 40