Плик с десен прозорец

Плик 235х110 с десен прозорец, триъгълен капак с лепило