Пликове за автоматично влагане

Особености:

  • хартия офсет 80/90 гр./м2
  • залепване с лепило
  • с прозорец: ляв или десен
  • без прозорец

Печат върху пликовете:
Основно изискване за пликовете за директна поща е отпечатването на координатите на изпращача в горния ляв ъгъл /име и лого на компанията, адресни данни и/или телефонни номера, интернет адрес за контакти. За бизнес кореспонденцията тези елементи са достатъчни, докато за пликовете за рекламни кампании печатът е разнообразен, с креативен дизайн, най-често пълноцветен. Вижте изисквания на Български пощи ЕАД за начин за адресиране и размери на стандартни кореспондентски пратки.

Размер на плика в мм Код Вътр. фон Залепване Прозорец Цвят, гр/м2 бр. в кашон Изглед
114 х 229 С6/5 х лепило - Бял, 80 1 000
114 х 229 С6/5 х лепило ляв Бял, 80 1 000
114 х 229 С6/5 х лепило десен Бял, 80 1 000  
162 х 229 С5   лепило - Бял, 80 500
162 х 229 С5 х лепило - Бял, 80 500
162 х 229 С5 х лепило ляв Бял, 80 500
162 х 229 С5 х лепило десен Бял, 80 500  
229 х 324 С4 х лепило ляв Бял, 100 250