Кутия за свежа храна 190х144

Нашите опаковки за свежи храни са подхподящи за опаковане чрез технологията МАР. Опаковките ни осигуряват предотвратяване на повреда при транспортиране на продуктите, качественото и дълготрайното им съхранение.

Опаковка с модифицирана атмосфера (MAP); Тази технология позволява удължаване на срока на съхранение на опакованите продукти, като същевременно запазва за дълго техните качества. Това се постига, като опаковането се извършва в контролирана среда и в опаковката се въвежда кислород или смеси от газове, които предотвратяват бактериалните или химически замърсявания на продуктите.

Кутии за хранаКутия за хранаМикровълнова печка

Код Материал Височина, mm Размер на кашона, mm Брой в кашон Брой в палет
190 x 144 x 12 PP 12 620 x 400 x 400 480 12 000
190 x 144 x 15 PP 15 620 x 400 x 400 480 12 000
190 x 144 x 20 PP 20 640 x 400 x 400 480 12 000
190 x 144 x 30 PP 30 640 x 400 x 400 352 8 800
190 x 144 x 40 PP 40 640 x 400 x 400 480 12 000
190 x 144 x 43 PP 43 640 x 400 x 400 480 12 000
190 x 144 x 50 PP 50 620 x 400 x 400 352 8 800
190 x 144 x 55 PP 55 620 x 400 x 400 352 8 800
190 x 144 x 58 - 2B PP 58 620 X 400 X 400 352 8 800
190 X 144 X 60 PP 60 620 X 400 X 400 480 12 000
190 X 144 X 65 PP 65 620 x 400 x 400 352 8 800
190 x 144 x 75 PP 75 620 x 400 x 400 320 8 000
190 x 144 x PET LED PP 25 620 X 400 X 400 400 10 000