Гъвкави опаковки с дълбок и флексо печат

При производството на Гъвкави опаковки с флексо и дълбок печат в хранителната индустрия се използва амбалажно фолио. Видовете фолио, които можем да предложим в този сектор са следните: ОРР топла обработка; ОРР алуминиево или метализирано покритие; ОРР/ОРР, ОРР/РЕ, РЕТ/РЕ ламиниране