Мерки срещу разпространението на COVID-19 предприети в ТиС Трейдинг България ЕООД и ТиС Групс ЕООД

25.03.2020

Уважаеми партньори и клиенти,

С разрастването на пандемията COVID-19 и обявеното извънредно положение от миналата седмица предприехме необходимите мерки с цел да предпазим нашите служители и клиенти:

 • Въвежда се дистанционен модел на работа за всички колеги, които могат да работят от домовете си, за да намалим социалните им контакти;
 • Прилагат се стриктни процедури за дезинфекция, особено в склада и при шофьорите ни, които доставят стоки на клиенти: използват се ръкавици, които се сменят регулярно, а работното място, ръкохватките на автомобили, волани и други повърхности се дезинфекцират постоянно.

Служителите от тодел Доставки, прилагат следната процедура при доставка на стоки:

 1. При доставка на стока, наш служител оставя стоката на обосначено от вас масто или открито такова, подходящо за целта, задно с всички необходими документи без да се осъществява пряк контакт;
  1. Изчаква контролирането и приемането на стоката от клиента в превозното си средство;
  2. След приемане на стоката и обработка на документите от страна на клиента, той оставя документите на открито безопасно място, за да може нашият служител да ги звеме без осъществаване на пряк контакт;
  3. При разплащане в брой, се следва същата процедура на безконтактно предаване на средствата, като се предоставя достатъчно време за проверка на точността на сумите;
  4. При необходимост от корекция или допълнителни коментари, моля свържете се по телефона с търговеца, който пряко отговаря за Вас.

 

 1. При доставяне на стока в складовете на фирмата, моля, доставчиците да спазват следната процедура:
  1. Подгответе стоката в превозното средство за разтоварване без осъществяване на пряк контакт;
  2. Оставете документите на подходящо място и изчакайте обработката им в превозното си средство;
  3. След обработка и контрол вземете документите си от мястото, на което сте ги оставили;
  4. Напуснете складовата база по най-бързия и пряк път без да осъществявате пряк контакт със служителите ни.

 

Вярваме, че всеки може да помогне за овладяването на ситуацията, преди всичко като бъде отговорен към собственото си здраве и това на околните, спазва препоръките на здравните власти и си остане вкъщи. Вероятно мерките звучат пресилени, но ние в ТиС Трейдинг България ЕООД и ТиС Групс ЕООД имаме доверие на компетентните органи и сме сигурни, че заедно ще преодолеем трудностите.

Посочените мерки и процедури остават в сила до отмяна на извънредното положение на територията на Р България или до въвеждане на нови процедури!

Благодарим за разбирането и съдействието!

Сподели