Актуално работно време

16.03.2020

Във връзка с въведеното извънредно положение в страна, информираме клиентите си, че работното ни време е непроменено.

Полагаме всички усилия, въпреки обективните трудности, които възникват в следствие на ограничаването на движението на хора, да доставяме стоките и услугите, които сме договорили с клиентите си по предварително установения график!