Дистрибутори

За да се възползвате най-добре и изгодно от услугите ни, свържете се с най-близкия до вас наш дитрибутор!

Централен офис - София

Адрес:1715 София, Александър Малинов 87

Телефони: : +359 (2) 974 08 81, +359 (2) 975 61 32 

E-mail: ts-trading@ts-ltd.com

Централен склад

Адрес: София 1528,  ул. Поручик Неделчо Бончев 6

Тел: 0700 11 748

Е-мейл: sklad@ts-ltd.com

Дилър Русе

Тел: 0700 11 748

Дилър Варна

Тел: 0700 11 748

Дилър Бургас

Тел: 0700 11 748

Дилър Велико Търново

Тел: 0700 11 748

Дилър Петрич

Тел: 0700 11 748

Дилър Габрово

Тел: 0700 11 748