Контакти

За запитвания и въпроси може да се свържете с нас:

Адрес офис: 1715 София, бул. Александър Малинов 87, етаж 3, офис 8

Склад: 1528 София, ул. Поручик Неделчо Бончев 6, гара Искър

Телефони: 0700 11 748
                  +359 (2) 974 08 81, +359 (2) 975 61 32 

E-mail: ts-trading@ts-ltd.com

Информация за контакт

Контактна форма