ТИП ТОП КУРИЕР

ТИП ТОП КУРИЕР
ТИП ТОП КУРИЕР

"Тип–Топ Куриер" АД е регистриранo през 1996 г. Уставният капитал е 1321000 лв.

Притежава Удостоверение за Пощенски оператор на неуниверсални пощенски услуги с лиценз No 003-01 на МТС от 18.12.2001 година.

Вписано е в регистъра на администраторите на лични данни под No 26419.

Извършва куриерски и пощенски услуги, хибридна поща, транспортни и логистични услуги. Ежедневно се доставят над 20 000 пратки и се разпространяват над 350 000 рекламни материала.