Coca Cola

Coca Cola
Coca Cola

Кока-Кола България ЕООД е местното дъщерно дружество на The Coca-Cola Company и отговаря за маркетинга на продуктите на компанията, за разработването на нови безалкохолни напитки и за сиропите и концентратите, влизащи в състава на напитките. The Coca-Cola Company и нейните 300 бутилиращи партньори заедно съставят Системата на Кока-Кола по света. Системата създава ползи както за клиентите, така и за потребителите, което я прави уникална сред бизнеса.