Продукти >> Хартия >> Офсет

Офсетовите хартии имат широко приложение. Предлагат се в различен формат и относително тегло. Те са идеални практически за всички приложения - от календари до годишни счетоводни отчети, брошури и т.н.

В офсетовия печат се използва хартия с по-ниска гладкост и по-висока твърдост в сравнение с високия печат. Втората особеност е свързана с навлажняването на печатната форма, която сама по себе си изисква от офсетовата хартия по-висока влагоустойчивост и ограничена деформация при навлажняване.

Офсетовата хартия, която предлага фирма "ТиС Трейдинг България" ООД е висококачествен продукт, който се произвежда в грамажи от 55 гр/м2 до 160 гр/м2, както на роли така и на формат. Освен стандартните формати офсет, при поръчка на клиента могат да бъдат предложени и нестандартни формати.