Продукти >> Хартия >> Химизирана хартия

Химизираната хартия (Carbonless paper) представлява специално промазан вид хартия, която подложена на механичен или ръчен натиск, създава повече от едно копие, без употребата на допълнително индиго. Според вида и химичния състав на покритието химизираните хартии се разделят на следните 4 основни вида : CB(coated back), CFB (coatedfront and back),CF (coated front) и SC (self contained). Химизираните хартии, които предлага завода производител, чрез нашата фирма се отличава с равномерност на химизирания слой, гладкост, висока чувствителност на покритието за максимален брой копия, устойчивост на образа на изтриване, както и дълготрайност на копието при съхранение – всичко това са задължителни условия за висококачествената химизирана хартия, качество на което държим. “ТиС Трейдинг България”ООД предалага висококачествени химизирани хартии в стандартни и нестандартни формати.CB (Химизирани хартии)

Това е хартия която има добавено индигирано покритие на гърба. СВ предава изобразеното върху CFB или върху CF.


CFB (Химизирани хартии)

Хартията която е индигирана и отгоре и отдолу, тя може да предава на друг CFB лист или на CF.