Продукти >> Опаковки за млечна и сладоледена индустрия >> Шприцвани150 cc Injection

 • Техническа спецификация: 150 cc Injection
 • Материал: PP
 • Тежест на чашата: 9 gr
 • Тежест на капака: 7 gr
 • Диаметър: 133 mm
 • Основа: 88 mm
 • Височина: 32 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 1600
 • Брой в пале: 25600


250 cc Injection

 • Техническа спецификация: 250 cc Injection
 • Материал: PP
 • Тежест на чашата: 11,6 gr
 • Тежест на капака: 7 gr
 • Диаметър: 88*135
 • Основа: 58*91
 • Височина: 47 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 1600
 • Брой в пале: 25600


400 cc Injection

 • Техническа спецификация: 400 cc Injection
 • Материал: PP
 • Тежест на чашата: 24 gr
 • Тежест на капака: 9 gr
 • Диаметър: 114*195
 • Основа: 66*146
 • Височина: 65 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 1600
 • Брой в пале: 16000


600 cc Jar

 • Техническа спецификация: 600 cc Injection Jar
 • Материал: PP
 • Тежест на чашата: 25 gr
 • Тежест на капака: 8 gr
 • Диаметър: 96
 • Основа: 87
 • Височина: 122 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 1350
 • Брой в пале: 21600


260 cc Injection

 • Техническа спецификация: 260 cc Injection
 • Материал: PP
 • Тежест на чашата: 14,5 gr
 • Тежест на капака: 10 gr
 • Диаметър: 149 mm
 • Основа: 87 mm
 • Височина: 38 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 1800
 • Брой в пале: 28800


180 gr Crystal Jar

 • Техническа спецификация: 180 gr Crystal Jar
 • Материал: PS
 • Тежест на чашата: 34 gr
 • Тежест на капака: 10 gr
 • Диаметър: 77 mm
 • Основа: 73 mm
 • Височина: 81 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 1500
 • Брой в пале: 24000


Ufo Tube

 • Техническа спецификация: Ufo Tube
 • Материал: PP
 • Тежест на чашата: 7,2 gr
 • Тежест на капака: 1,2 gr
 • Диаметър: 25*31
 • Основа: 20,2*26,5
 • Височина: 81 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 8000
 • Брой в пале: 128000


Gum Case

 • Техническа спецификация: Gum Case
 • Материал: PP
 • Тежест: 14 gr
 • Диаметър: 33*54
 • Основа: 31*51
 • Височина: 81 mm
 • Брой в кутия: 1500


Water Plant Pot

 • Техническа спецификация: Water Plant Pot
 • Материал: PP
 • Тежест на чашата: 41,4 gr
 • Тежест на капака: 11,5 gr
 • Диаметър: 101*101
 • Основа: 81*81
 • Височина: 162 mm
 • LID тип: Injection
 • Брой в кутия: 1200
 • Брой в пале: 19200