Продукти >> Опаковки за млечна и сладоледена индустрия >> Термоформовани, Спекта Лид

230 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 230 мл.
 • Тежест на чашата: 10,3 gr. ± 0,2 gr
 • Тежест на капака: 3,5 gr. ± 0,2 gr
 • Диаметър: 89,5 mm ± 0,2 mm
 • Основа: 75,0 mm ± 0,2 mm
 • Височина: 55,0 mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 230 ml.
 • Височина на 50 чаши: 496 mm.
 • Дебелина на стените: 0,40 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • Технически номер: 419-908 A
 • Брой в кутия: 2100
 • Брой в пале: 24/43.200


470 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 470ml.
 • Тежест на чашата: 15,5 gr ± 0,2 gr
 • Тежест на капака: 3,9 gr ± 0,2 gr
 • Диаметър: 112,5 mm ± 0,2 mm
 • Основа: 93,5 mm ± 0,2 mm
 • Височина: 70,0mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 470 ml.
 • Височина на 50 чаши:544 mm
 • Дебелина на стените: 0,40 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • Технически номер: 421-690 S
 • Брой в кутия: 1500
 • Брой в пале: 24000


500 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 500ml.
 • Тежест на чашата: 15,8 gr ± 0,2 gr
 • Тежест на капака: 8,0 gr ± 0,2 gr
 • Диаметър: 97,3 mm ± 0,2 mm
 • Основа: 75,0 mm ± 0,2 mm
 • Височина: 101,0mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 510 ml.
 • Височина на 50 чаши:542 mm
 • Дебелина на стените: 0,40 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • Технически номер: 419-907 C
 • Брой в кутия: 1200
 • Брой в пале: 24/34.560


1000 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 1000ml.
 • Тежест на чашата: 23,5 gr ± 0,2 gr
 • Тежест на капака: 13,5 gr ± 0,2 gr
 • Диаметър: 120,0 mm ± 0,2 mm
 • Основа: 94,3 mm ± 0,2 mm
 • Височина: 121,7mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 985 ml.
 • Височина на 50 чаши:561 mm
 • Дебелина на стените: 0,40 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • Технически номер: 419-753 A
 • Брой в кутия: 800
 • Брой в пале: 28/19.200


1250 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 1250ml.
 • Тежест на чашата: 31,5 gr ± 0,2 gr
 • Тежест на капака: 9,0 gr ± 0,2 gr
 • Диаметър: 153,7 mm ± 0,2 mm
 • Основа: 124,8 mm ± 0,2 mm
 • Височина: 94,3mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 1250 ml.
 • Височина на 50 чаши:535 mm
 • Дебелина на стените: 0,50 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • Технически номер: 508-210 B
 • Брой в кутия: 800
 • Брой в пале: 12.800


1750 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 1750ml.
 • Тежест на чашата: 39,34 gr ± 0,5 gr
 • Тежест на капака: 9,5 gr ± 0,3 gr
 • Диаметър: 160,6 mm ± 0,3 mm
 • Основа: 124,8 mm ± 0,3 mm
 • Височина: 122,4mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 1750 ml.
 • Височина на 50 чаши:563 mm
 • Дебелина на стените: 0,50 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • Технически номер: 508-212 A
 • Брой в кутия: 900
 • Брой в пале: 16/14.400


2500 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 2500ml.
 • Тежест на чашата: 50,8 gr ± 0,5 gr
 • Тежест на капака: 10,0 gr ± 0,3 gr
 • Диаметър: 170,0 mm ± 0,3 mm
 • Основа: 124,8 mm ± 0,3 mm
 • Височина: 160,4mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 2500 ml.
 • Височина на 50 чаши:601 mm
 • Дебелина на стените: 0,50 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • Технически номер: 508-208 B
 • Брой в кутия: 900
 • Брой в пале: 14.400


750 cc Specta Vis

 • Техническа спецификация: 750ml.
 • Тежест на чашата: 15 gr ± 0,2 gr
 • Диаметър: 145,0 mm ± 0,2 mm
 • Основа: 125,0 mm ± 0,2 mm
 • Височина: 68 mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 750 ml.
 • Брой в кутия: 800
 • Брой в пале: 12.800


430 cc SpectaVIS

 • Техническа спецификация: 430ml.
 • Тежест на чашата: 15,8 gr ± 0,2 gr
 • Тежест на капака: 8,0 gr ± 0,2 gr
 • Диаметър: 95,2 mm ± 0,2 mm
 • Основа: 75.0 mm ± 0,2 mm
 • Височина: 95,0mm ± 0,3 mm
 • Вместимост: 430 ml.
 • Височина на 50 чаши:542 mm
 • Дебелина на стените: 0,40 mm. ± 0,025 mm.
 • Дебелина на дъното: 0,30 mm. ± 0,015 mm.
 • LID тип: IML
 • Брой в кутия: 1000
 • Брой в пале: 16000