Продукти >> Пощенски пликове >> Пликове със залепване по тясната страна тип джобове

Пликове със залепване по тясната страна тип джобове

Размер на плика в мм. Вът- решен фон Залепване Прозорец Цвят-гр/м2 Бр. в кашон Изглед
162x229 силикон Крафт 90 500 C5 20400
162x229 силикон Бял 80 500
176x250 силикон Крафт 90 500 B5 21400
176x250 силикон Бял 90 500
190x260 силикон Бял 90 250 C4 22000
229x324 силикон Крафт 90 250 C4 22400
229x324 X силикон Бял 90 250
229x324 X силикон ЛЯВ ДЕСЕН Бял 90 250 C4 22497
250x353 силикон Крафт 90 250 B4 23400
250x353 силикон Бял 100 250
280x400 силикон Крафт 120 250 E4 24000
280x400 силикон Бял 120 250