Продукти >> Пощенски пликове >> Пликове за автоматично влагане

Пликове за автоматично влагане

Размер на плика в мм. Вът- решен фон Залепване Прозорец Цвят-гр/м2 Бр. в кашон Изглед
114x229 X лепило Бял 80 1 000 C6/5 41072
114x229 X лепило ЛЯВ Бял 80 1 000 C6/5 41077
114x229 X лепило ДЕСЕН Бял 80 1 000 C6/5 41078бк
162x229 лепило Бял 80 500 C5 12010
162x229 X лепило Бял 80 500
162x229 X лепило ЛЯВ Бял 80 500 C5 12067
162x229 X лепило ДЕСЕН Бял 80 500
229x324 X лепило ЛЯВ Бял 100 250 C4 14097

Размери:

  • С6/5 /114 х 229мм/
  • С5 /162 х 229мм/
  • С4 /229 х 324мм/

Особености:

  • хартия офсет 80/90 гр./м2
  • залепване с лепило
  • с прозорец ляв или десен
  • без прозорец

Печат върху пликовете:

Основно изискване за пликовете за директна поща е отпечатването на координатите на изпращача в горния ляв ъгъл /име и лого на компанията, адресни данни и/или телефонни номера, интернет адрес за контакти. За бизнес кореспонденцията тези елементи са достатъчни, докато за пликовете за рекламни кампании печатът е разнообразен, с креативен дизайн, най-често пълноцветен. Вижте изисквания на Български пощи ЕАД за начин за адресиране и размери на стандартни кореспондентски пратки.