Продукти >> Пощенски пликове >> Пликове от цветна хартия

Пликове от цветна хартия

Размер на плика в мм. Цвят-гр/м2 Изглед
114X162 Цветен
Метализиран
Картон
10960
160X160 Цветен
Метализиран
Картон
75X120 Цветен
Метализиран
Картон