Продукти >> Пощенски пликове >> Пликове със залепване по широката страна

Пликове със залепване по широката страна

Размер на плика в мм. Вът- решен фон Залепване Прозорец Цвят-гр/м2 Бр. в кашон Изглед
90x140 лепило Бял 70 2 000 90010
114x162 X лепило Бял 80 1 000
114x162 X силикон ДЕСЕН Бял 80 1 000
114x162 X силикон Бял 80 1 000
110x220 X силикон Бял 80 1 000
110x220 X силикон ЛЯВ Бял 80 1 000 DL 11467
110x220 X силикон ДЕСЕН Бял 80 1 000
162x229 X лепило Бял 80 500
162x229 X силикон Бял 80 500 C5
162x229 X силикон ЛЯВ Бял 80 500 C5 12467
162x229 X силикон ДЕСЕН Бял 80 500
229x324 X силикон Бял 100 500 C4 14492